Използвайте Maintenance Mode

Режим за поддръжка на вашия телефон или таблет Galaxy

Вашият телефон или таблет Galaxy с One UI5 (Android 13) се предлага с удобна функция за Режим на поддръжка (Maintenance Mode)! Режимът на поддръжка ще скрие вашите лични данни и друга информация, като снимки, видеоклипове, контакти и съобщения, ако трябва да го изпратите за ремонт. Това ще защити поверителността ви и няма да се налага да се притеснявате, че някой друг ще борави с вашето ценно устройство.

Забележка: Наличните настройки може да варират според оператора и версията на софтуера.

Преди да използвате Режим на поддръжка (Maintenace Mode)

Забележка: Режимът на поддръжка е наличен само на устройства, работещи с One UI 5 (Android 13) или по-нова версия.

За да сте сигурни, че вашите лични данни остават в безопасност, когато използвате Режим на поддръжка, моля, имайте предвид следното:

 • Като предпазна мярка силно препоръчваме да създадете резервно копие (Back Up) на вашите данни, преди да използвате режима на поддръжка. По този начин, ако вашето устройство трябва да бъде нулирано до фабричните настройки по време на процеса на поправка или паметта за съхранение да бъде сменена, вашите данни ще останат достъпни. Вижте раздела Архивиране на вашите данни за подробности.
 • Изисква се да имате зададена парола/шаблон/пръстов отпечатък, за да използвате режима на поддръжка. Когато включите режима на поддръжка за първи път, ще бъдете подканени да създадете заключен екран, ако още не сте го направили. Можете обаче да създадете заключен екран по всяко време, като отворите Настройки и след това докоснете Заключен екран. Докоснете Тип заключване на екрана и след това докоснете предпочитания тип заключване. Следвайте подканите на екрана, за да настроите своя заключен екран.
 • Трябва да имате достатъчно свободно място, за да активирате режима на поддръжка. Устройствата с 64 GB вътрешна памет ще изискват 1,5 GB свободно пространство. Устройствата с повече място за съхранение ще изискват 500 MB свободно пространство.

Забележка: Режимът на поддръжка е наличен само на устройства, работещи с One UI 5 (Android 13) или по-нова версия.

Когато вашето устройство влезе в режим на поддръжка, ще бъде създаден отделен потребителски акаунт. Тогава всеки, който трябва да борави с вашето устройство (като сервизен техник или дори член на семейството), ще може да използва новия потребителски акаунт. Това ще защити вашия личен акаунт и данни. Можете да активирате режима на поддръжка, като използвате менюто с настройки на вашето устройство или като използвате приложението Samsung Members.

Меню настройки
 • Отидете до и отворете Настройки, след което докоснете Грижа за батерията и устройството.
 • Докоснете Режим на поддръжка. Ако искате да направите резервно копие, докоснете Архивиране на вашите данни. Вижте следващия раздел за подробности относно архивирането.
 • Докоснете Включване. Следвайте подканите на екрана.
  Забележка: Ще бъдете подканени да настроите заключен екран, ако все още нямате такъв. Моля, вижте предишния раздел за подробности. 
Меню настройки
Приложение Samsung Members
 • Отворете приложението Samsung Members.
 • Докоснете раздела Поддръжка.
 • Плъзнете до и докоснете раздела Режим на поддръжка, след това докоснете Включване и след това следвайте подканите на екрана.
Приложение Samsung Members

Когато активирате режима на поддръжка, имате възможност да архивирате вашите данни. Това е силно препоръчително. Ако вашето устройство изисква нулиране или паметта бъде заменена, ще можете да възстановите данните си от това архивиране. Можете да избирате между временно архивиране, базирано на облак, или да съхранявате архива си на външен носител като USB флаш устройство. Ако вашето устройство го поддържа, можете да използвате и SD карта.

Временно архивиране в облак

Временното архивиране в облака ще качи вашите данни в облака и ще ги съхранява в продължение на 30 дни. След 30 дни вашите данни ще бъдат изтрити. Няма ограничение за общия размер на вашето архивиране, но файлове, които са по-големи от 100 GB, не могат да бъдат архивирани.

 1. След като изберете да направите резервно копие, докоснете Временно архивиране в облак и след това докоснете Архивиране на данни.
 2. По подразбиране всички данни са избрани за архивиране. Докоснете отметката до елемент, за да го изключите от резервното копие.
  Забележка: Не всички данни могат да бъдат архивирани. Докоснете Разберете какви данни не могат да бъдат архивирани за подробности.
 3. Докоснете Архивиране. Ако сте настроили защитена папка, ще бъдете попитани дали искате и тя да бъде архивирана. Ако изберете да архивирате защитена папка, ще бъдете помолени да я отключите.
 4. Архивирането ще продължи. Докато архивирането е в ход, можете да използвате други приложения на телефона си. Когато архивирането приключи, върнете се в режим на поддръжка и го включете.
Временно архивиране в облак
Архивиране на външно хранилище

Архивирането на външно хранилище изисква USB устройство за съхранение (включено в USB-C порта) или MicroSD карта (инсталирана във вашето устройство). Този стил на архивиране използва Smart Switch и е подходящ за дългосрочни архиви срещу временно архивиране в облак. Общият размер на архива е ограничен до капацитета на вашето устройство за съхранение.

 1. След като изберете да направите резервно копие, свържете вашето устройство за съхранение и след това докоснете Архивиране на външно хранилище. Докоснете свързаното устройство за съхранение.
 2. По подразбиране всички данни са избрани за архивиране. Можете да изберете по-ограниченото архивиране на обаждания, контакти и съобщения или да създадете персонализирано архивиране. Докоснете Напред.
  Забележка: Не всички данни могат да бъдат архивирани. Докоснете Вижте какво не може да бъде архивирано за подробности.
 3. Ако сте настроили защитена папка, ще бъдете попитани дали искате и тя да бъде архивирана. Ако изберете да архивирате защитена папка, ще бъдете помолени да я отключите.
 4. Архивирането ще продължи. Докато архивирането е в ход, можете да използвате други приложения на телефона си. Когато архивирането приключи, върнете се в режим на поддръжка и го включете.
Архивиране на външно хранилище

Когато устройството ви е отново в ръцете ви, можете да изключите режима на поддръжка. Имайте предвид, че приложенията и другите услуги, които може да са били генерирани по време на режима на поддръжка, ще бъдат автоматично изтрити, когато режимът на поддръжка е деактивиран. С други думи, вашето устройство ще се върне към начина, по който беше преди!

 1. Отидете до и отворете Настройки, след което докоснете Грижа за батерията и устройството.
 2. Докоснете Режим поддръжка, след това докоснете Изход и след това докоснете Рестартиране. Въведете вашите идентификационни данни за заключен екран, когато бъдете подканени.
 3. Можете също да изключите режима на поддръжка от панела за известия. Плъзнете надолу от горната част на екрана и след това докоснете известието, което казва „Вашият телефон/таблет е в режим на поддръжка“.
Деактивирайте режима на поддръжка (Maintenance Mode)

Ако сте архивирали вашите данни и трябва да ги възстановите, продължете към секцията Възстановяване на вашите данни.

Ако вашето устройство е било нулирано като част от процеса на ремонт, ще трябва да възстановите резервното си копие.

Възстановете временно резервно копие от облак

Завършете първоначалната настройка на вашето устройство и се уверете, че сте влезли в същия акаунт на Samsung, в който се съхранява вашето архивиране.

 1. Отидете до и отворете Настройки, след което докоснете Грижа за батерията и устройството.
 2. Докоснете Режим поддръжка, след това докоснете Изход и след това докоснете Временно архивиране в облак.
 3. Докоснете Възстановяване на данни. Ако има елементи, които не искате да бъдат възстановени, можете да ги докоснете, за да премахнете отметката. Докоснете Възстановяване на данни, когато сте готови.
Възстановете временно резервно копие от облак
Възстановете резервно копие на външно хранилище

Завършете първоначалната настройка и се уверете, че сте влезли в същия акаунт на Samsung, вашето архивиране е шифровано от този акаунт.

 1. Свържете устройството за съхранение с вашето архивиране и след това отидете до и отворете Настройки. Докоснете Акаунти и архивиране.
 2. Докоснете Прехвърляне на външно хранилище. Докоснете Съгласен, ако бъдете подканени да изтеглите Smart Switch и да разрешите исканите разрешения.
 3. Докоснете резервното си копие под раздела Възстановяване от. Докоснете Напред и вашето архивиране ще бъде възстановено.
Възстановете резервно копие на външно хранилище

Политика за бисквитки

Този сайт използва бисквитки. Като продължавате да използвате сайта, вие приемате нашата "Политика за бисквитки".